Blog

Rozpatrywanie nowych wniosków

Dziękujemy za wszystkie wnioski, które do nas dotarły w ostatnim półroczu! Zarząd Fundacji przystępuje do rozpatrywania formularzy, tak więc w najbliższym czasie będziemy się kontaktować telefonicznie z wszystkimi osobami, które złożyły u nas wymagane dokumenty.

Następny termin rozpatrywania formularzy zgłoszeniowych: marzec 2020 r.