Blog

Pomaganie ma wielką moc

Po raz kolejny pomogliśmy Świetlicy Terapeutycznej PSONI w Tychach. Nasza pomoc to odpowiedź na realne potrzeby. Świetlica
PSONI potrzebowała krzeseł i wykładziny, aby podopieczni mogli w
bardziej komfortowych warunkach, uczestniczyć w zajęciach i Fundacja
Bliżej Szczęścia właśnie taką pomoc zapewniła.

Zobaczcie wypowiedź podopiecznych i kadry Świetlicy PSONI:

Fundacja „Bliżej Szczęścia” po raz kolejny wsparła działalność
Świetlicy Terapeutycznej. Nasza placówka wzbogacona została o nowe
krzesła i wykładzinę. Teraz duża sala terapeutyczna posiada estetyczną
wykładzinę oraz wygodne drewniane krzesła. Miło jest przebywać w takim
pomieszczeniu.

Serdecznie dziękujemy Pani Prezes Annie Gorzawskiej oraz wszystkim ludziom o dobrych sercach!

Podopieczni I kadra Świetlicy Terapeutycznej PSONI Tychy.

Te miłe słowa i podziękowania dalej utrzymują Nas w przeświadczeniu, że pomaganie ma wielką moc.

Kolejna realna pomoc – odpowiedź na potrzeby, powędrowała do
Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Iskierka” w Tychach. Przedszkole
borykało się z problemem jakim jest transport niepełnosprawnych dzieci
na zajęcia, spacery, itp. Rozwiązanie problemu przyszło z Naszej
Fundacji – podarowaliśmy wózek inwalidzki, którego „Iskierka” tak bardzo
potrzebowała.

„Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przekazaną darowiznę w
postaci wózka inwalidzkiego. W związku z tym, iż prowadzimy placówkę
przedszkola specjalnego naszymi podopiecznymi są dzieci niepełnosprawne
zarówno ruchowo jak i intelektualnie, zatem taki dar jest dla naszych
dzieci bezcenny. Przekazany wózek ułatwi transportowanie dzieci na
zajęcia terapeutyczne jak i pozwali uczestniczyć dzieciom mającym
problem z samodzielnym poruszaniem się w spacerach. Pięknie dziękujemy w
imieniu własnym i naszych przedszkolaków.

Pozdrawiam,

Anna Debrzak

Dyrektor Administracyjny

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „ Iskierka „ sp. z o.o.