Blog

Zebraliśmy rekordową liczbę nakrętek

25 519 kilogramów nakrętek. Właśnie tyle w 2015 roku zebrała
tyska Fundacja „Bliżej Szczęścia”. Akcja organizacji non-profit
„Pomaganie przez odkręcanie” swoim zasięgiem objęła ponad 450 miejsc na
terenie całej Polski. Jej idea jest bardzo prosta; wystarczy zbierać
plastikowe zakrętki. Środki pochodzące z ich recyklingu są przeznaczane
na pomoc osobom potrzebującym.

W akcję „Pomaganie przez odkręcanie” włączyły się placówki
oświatowe, szkoły i firmy z całej Polski. Dotychczasowy bilans Fundacji
„Bliżej Szczęścia” to 450 punktów zbiórki. Włączenie się w akcję jest
bardzo proste. Wystarczy wyrazić zgodę na umieszczenie kosza do zbiorki
na terenie firmy, czy szkoły. Kiedy kosz jest pełny wolontariusze
fundacji przyjeżdżają, aby go opróżnić. – Dla szkoły, czy firmy nie
wiąże się to z żadną dodatkową aktywnością. Zapewniamy kosze do zbiórki i
wszelkie materiały pomocnicze, takie jak plakaty informacyjne –
zapewnia Krzysztof Brysz – koordynator akcji. Pozyskane nakrętki są
poddawane recyklingowi, a dochód z ich sprzedaży wspiera podopiecznych
Fundacji „Bliżej Szczęścia”.
Fundusze pozyskane dzięki akcji „Pomaganie przez odkręcanie”
zmieniły jakość życia wielu osób potrzebujących. Przemek Wieczorek,
26-latek chorujący na stwardnienie rozsiane może dziś korzystać z windy
krzesełkowej. O tym jak wpłynie to na jego życie opowiadała jego mama –
Przemek bardzo lubi przebywać na świeżym powietrzu; działka, basen. Do
tej pory każde wyjście na zewnątrz było złożoną logistyczną wyprawą;
teraz na pewno się to zmieni. Mieszkaniec Nowego Sumina – Radek
Rydzykowski ma wózek inwalidzki aktywny. Dzięki niemu może swobodniej
się poruszać. Urządzenie nie powoduje odleżyn, a to w przypadku osoby
przykutej do wózka jest bardzo ważne. Środki pozyskane z recyklingu
plastikowych nakrętek umożliwiły też wyjazd 6-letniego Daniela Mateji na
turnus rehabilitacyjny, a Pawle Sawce z Oświęcimia na korzystanie ze
schodołazu.
W ubiegłym roku akcja „Pomaganie przez odkręcanie” została objęta
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Oświęcimia – Janusza Chwieruta i
Prezydenta Tychów – Andrzeja Dziuby. Dlaczego warto zostać partnerem
akcji? – Przyłączenie się nic nie kosztuje, a dzięki zaangażowaniu można
wspierać szczytne cele. Włączając się w nasze działania partnerzy mogą
być pewni, że środki pozyskane ze zbiórki zostaną dobrze wykorzystane;
potwierdzają to zdjęcia oraz filmiki przedstawiające nasze osiągnięcia –
zapewnia Krzysztof Brysz. Ponadto nasi partnerzy co roku otrzymują
listowną informację, dotyczącą tego, co zostało zrealizowane oraz
podziękowania w formie Certyfikatu Honorowego Przyjaciela Fundacji –
dodaje.