Blog

Stowarzyszenie Promyk – wsparcie utalentowanych podopiecznych

Fundacja
„Bliżej Szczęścia” w sierpniu miała okazję poznać członków i
działalność Stowarzyszenia „Promyk” z Oświęcimia. Stowarzyszenie
istnieje już od ponad 20 lat, obejmując bezpłatną rehabilitacją
zdrowotną i społeczną oraz wsparciem terapeutycznym niepełnosprawne
dzieci i młodzież z terenu całego powiatu oświęcimskiego.

Członkami
i założycielami stowarzyszenia są rodzice wychowujący niepełnosprawne
dzieci. Obecnie podopieczni stowarzyszenia to 74 dzieci oraz młodzieży.
Stowarzyszenie jest znaczącym ośrodkiem terapeutycznym, wśród
organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym umysłowo oraz
fizycznie i jako jedyne w powiecie oświęcimskim udziela tak szerokiego
wsparcia. Inicjuje również i realizuje różne formy opieki zarówno
dzieciom jak ich rodzinom. Celem prowadzonych przez ośrodek
kompleksowych działań rehabilitacyjnych jest poprawa zdrowia
podopiecznych a także wzrost jakości ich funkcjonowania.

Członkowie Stowarzyszenia korzystają z:

– rehabilitacji ruchowej,
– terapii zajęciowej,
– muzykoterapii,
– terapii logopedycznej,
– terapii psychologicznej,
– zajęć sportowych i na basenie,
– oraz uczestniczą w wycieczkach i imprezach integracyjnych. 

Podopieczni Stowarzyszenia to osoby bardzo utalentowane. Spod ich rąk często „wychodzą” wyjątkowe rękodzieła. Dlatego nasza Fundacja zakupiła im narzędzia do pracy czyli materiały papiernicze i ozdobne. Wierzymy, że dzięki takiemu wsparciu podopieczni Stowarzyszenia będą mogli tworzyć coraz więcej swoich prac.