Blog

Remont świetlicy terapeutycznej w Oświęcimiu

Stowarzyszenie „Szansa” zostało założone w 2000 roku przez pracowników Międzyszkolnej Świetlicy Terapeutycznej, działającej w oświęcimskiej dzielnicy Zasole. Obecnie placówka mieści się w Oświęcimiu przy ulicy Więźniów Oświęcimia 10.

Placówka za swoje główne cele obrała:
– rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań mających na celu dobro i szczęście dzieci, młodzieży oraz wspieranie rodzin zwłaszcza ubogich i z problemami
– stwarzanie warunków do poprawy losu dzieci i młodzieży oraz rodzin potrzebujących pomocy terapeutycznej, wychowawczej i materialnej
– wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących działanie na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących pomocy.

 Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia „Szansa”

Nasza fundacja
zetknęła się ze Stowarzyszeniem w listopadzie 2013 roku. Poznając
Stowarzyszenie dowiedzieliśmy się, że ich misją jest organizacja działań
na rzecz dziecka i rodziny oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. Nie mogliśmy przejść obojętnie obok ich prośby i
zakupiliśmy produkty malarskie oraz budowlane. Dzięki naszemu wsparciu,
można było odmalować oraz odświeżyć hol i pokój do zajęć z
podopiecznymi. Na zewnątrz pomieszczenia wyłożono płytki oraz wymieniono
daszek. 10 kwietnia 2014 roku oficjalnie zakończono remont świetlicy
terapeutycznej.