Blog

Razem w drodze do szczęścia

Fundacja „Bliżej Szczęścia” w swoich założeniach statutowych przewiduje dofinansowanie do wyjazdów letnich, dzieci oraz młodzieży. Idąc w tym kierunku, dwójka podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „Nazaret” w Katowicach mogła wziąć udział w koloniach. Świetlica rzesza dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Podopieczni mogli skorzystać przez dwa tygodnie z pięknych krajobrazów gminy Poronin. Teren górski sprzyjał wycieczkom oraz zabawom na świeżym powietrzu. Dodatkowo dzieci spędzały czas bardzo aktywnie na basenie i boisku do piłki nożnej. Wieczorami podopieczni integrowali się przy wspólnym ognisku i śpiewie.

Szczęście to jedyna rzecz, którą się mnoży gdy się ją dzieli. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się kolejny raz szczęściem tym razem z  Podopiecznymi Świetlicy Środowiskowej „Nazaret”.