Blog

Pierwsze sukcesy szukania miejsc na kosze!

Miło jest nam poinformować, że Fundacji Bliżej Szczęścia udało się podjąć współpracę z kolejnymi tyskimi placówkami oświatowymi.

Chętnie nasze kosze przyjęły:

Szkoły Podstawowe nr 5, 8, 37,

III Liceum Ogólnokształcące

oraz Zespół Szkół nr 4 w Tychach.

Z informacji jakie fundacja otrzymała od
Dyrektorów, pedagogów i nauczycieli, w/w szkół wynika, że uczniowie
bardzo chętnie, biorą udział w wszelkich akcjach charytatywnych.

Bardzo dziękujemy szkołom za pomoc i okazane zaufanie a Dyrektorom placówek za tak ciepłe przyjęcie naszej akcji!

Mamy w planie powiększyć liczbę
Nakrętko – zbieraczy o kolejne instytucje. Fundacja zachęca
zainteresowanych akcją, do kontaktu w sprawie miejsc na nasze kosze.