Jak skorzystać z pomocy?

WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy, że nabór nowych formularzy do fundacji został wstrzymany do odwołania.

Wybierz odpowiedni dla siebie formularz, następnie pobierz go i wydrukuj. Wypełniony kwestionariusz należy podpisać i wysłać na adres: Fundacja "Bliżej Szczęścia", ul. Fabryczna 12, 43-100 Tychy.

Formularz dla rodzica

Formularz zgłoszeniowy dla rodzica jest przeznaczony dla rodzica, opiekuna lub kuratora, który chce zgłosić do fundacji jako "Wnioskodawca" osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną.

Pobierz formularz zgłoszeniowy dla rodzica

Formularz dla osoby pełnoletniej

Formularz zgłoszeniowy dla osoby potrzebującej pomocy, zdolnej do czynności prawnych wypełnia jako "wnioskodawca" osoba, która jest pełnoletnia oraz nie jest ubezwłasnowolniona.

Pobierz formularz zgłoszeniowy dla osoby pełnoletniej