Jak skorzystać z pomocy?

Wybierz odpowiedni dla siebie formularz, następnie pobierz go i wydrukuj. Wypełniony kwestionariusz należy podpisać i wysłać na adres: Fundacja "Bliżej Szczęścia", ul. Fabryczna 12, 43-100 Tychy.

Formularz dla rodzica

Formularz zgłoszeniowy dla rodzica jest przeznaczony dla rodzica, opiekuna lub kuratora, który chce zgłosić do fundacji jako "Wnioskodawca" osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną.

Formularz dla osoby pełnoletniej

Formularz zgłoszeniowy dla osoby potrzebującej pomocy, zdolnej do czynności prawnych wypełnia jako "wnioskodawca" osoba, która jest pełnoletnia oraz nie jest ubezwłasnowolniona.