Polityka prywatności

Kto i w jakim celu będzie przetwarzał Twoje dane?

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników internetowego portalu fundacji „Bliżej Szczęścia” (dalej zwana Fundacją) w ramach korzystania z funkcjonalności serwisu przetwarzane są przez ich administratora tj. Fundacja „Bliżej Szczęścia” z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Towarowa 23, NIP: 646 293 03 63, REGON: 243233629, KRS: 0000454216, fundacja@blizejszczescia.pl na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Wszelkie dane osobowe oraz/lub dane teleadresowe gromadzone poprzez internetowy serwis fundacji są wykorzystywane jedynie w celu nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem użytkownika, na które to zapytanie użytkownik oczekuje odpowiedzi. Dane użytkownika otrzymane poprzez internetowy serwis Fundacji przeznaczone są wyłącznie na użytek Fundacji, a ich zakres jest uzależniony od samego Użytkownika.

Cookies
Czym są cookies?
(„Ciasteczka”) stanowią pliki tekstowe pochodzące z witryny www, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu np. komputerze, telefonie i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.

Szczegóły znajdziesz w zakładce „Polityka plików cookies” w stopce strony Fundacji.

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Fundacja stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w Fundacji został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych oraz została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w zakładce „RODO” w stopce strony Fundacji.