Fundacja

Kim jesteśmy?

Fundacja „Bliżej Szczęścia” powstała w 2012 roku z chęci wspierania osób, które ze względu na stan zdrowia bądź trudną sytuację potrzebowały pomocy. Nasza Fundacja stawia sobie za cel poprawę jakości życia osób przewlekle chorych, zwłaszcza na choroby neurologiczne. Chcemy likwidować bariery w ich codziennym życiu i stwarzać im szansę na lepsze jutro. Pomagamy naszym podopiecznym poprzez finansowanie turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacji, zakup leków i sprzętu medycznego czy organizację warsztatów terapeutycznych. Przez 10 lat rozwinęliśmy wiele projektów, niektóre z nich są realizowane do chwili obecnej.

Komu pomagamy?

♥ Dzieciom
♥ Osobom niepełnosprawnym
♥ Placówkom opiekuńczo-wychowawczym
♥ Osobom w trudnej sytuacji życiowej
♥ Osobom w walce z chorobą

Fundacja Bliżej Szczęścia w liczbach:

♥ Spełniliśmy marzenia ponad 1000 dzieci z 45 ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

♥ 2 razy do roku organizujemy Warsztaty Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla Osób z Problemami Neurologicznymi.

♥ W organizowanych przez nas maratonach zumby udział wzięło 810 uczestników, którzy wytańczyli dla podopiecznych Fundacji 18 982 złote.

♥ W ramach projektu Pomaganie przez odkręcanie zebraliśmy ponad 100 ton nakrętek. Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na potrzeby beneficjentów Fundacji.