Blog

Porównujemy 2016 z 2015 – Pomaganie Przez Odkręcanie

W Pomaganie Przez Odkręcanie zaangażowało się już ponad 350
partnerów akcji. To miejskie instytucje jak UM w Sosnowcu, kluby
sportowe jak Jastrzębski Węgiel, małe, średnie i duże firmy oraz
placówki oświatowe. Ile razem zebraliśmy przez pół roku?

Licząc od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016, czyli pełne pół roku,
udało się uzbierać i przekazać do firmy recyclingowej 20 341 kg
nakrętek. To dużo, czy mało? TO REKORD! W porównaniu do pierwszego
półrocza 2015 mamy prawie dwa razy więcej! W ubiegłym roku było „tylko”
12 621 kg.

Na co zbieramy?
Środki pozyskane ze sprzedaży nakrętek zostaną wykorzystane przy
remoncie i wyposażaniu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Sosnowcu.
Pierwszy etap remontu jest już za nami i niedługo pochwalimy się
efektami na zdjęciach.

Dziękujemy!
Do pobicia rekordu przyczyniła się niezliczona ilość zbierających i
wrzucających. Każda pojedyncza nakrętka jest jak cegła, dzięki której
powstają całe ściany domu. Dziękujemy Wam za tak wielkie zaangażowanie w
akcji „Pomaganie Przez Odkręcanie”.