Blog

Pomoc Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Płońsku

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Płońsku ma w swoich celach statutowych wsparcie oraz pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych, niepełnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W styczniu Towarzystwo zwróciło się z prośbą o dofinansowanie ciepłych posiłków na koloniach zimowych. Jest to zazwyczaj główne i często jedyne ciepłe danie podopiecznych Towarzystwa.

TPD cyklicznie w okresie ferii zimowych organizuje kolonie
dla dzieci w Osiedlowym Klubie „Plastuś”. Uczestnicy kolonii korzystają
z różnego rodzaju zajęć plastycznych, edukacyjnych oraz sportowych.
Dzięki dofinansowaniu każde dziecko miało zapewniony ciepły posiłek,
którego często w domu brakuje.

Fundacja
„Bliżej Szczęścia” decyzją Prezesa Anny Gorzawskiej przekazała kwotę 1
000,00 zł na zakup ciepłych posiłków dla uczestników kolonii. Cieszymy
się, że już drugi raz mieliśmy okazję pomóc TPD. Największą nagrodą za
wspólny wysiłek był uśmiech na twarzach dzieci.