Dokument w formacie PDF  

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ „BLIŻEJ SZCZĘŚCIA”

 

 

Fundacja „Bliżej Szczęścia” z siedzibą w Tychach, przy ulicy Fabrycznej 12, na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 2153/2013 z dnia 7 października 2013 roku, przeprowadziła w okresie od 7 października do 27 października 2013 roku sprzedaż cegiełek wartościowych oraz przedmiotów (kubków z logiem fundacji).

 

  1. Zbiórkę przeprowadzono w następujących miejscach:


   • siedziba firmy Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY – Chwilówki” Sp. z o. o., Tychy, ul. Fabryczna 12,
   • tyska hala sportowa, Tychy, al. Piłsudskiego 20 (27.10.2013r. w trakcie trwania maratonu),
   • placówki firmy Pośrednictwo Finansowego „Kredyty – Chwilówki” Sp. z o.o. zlokalizowane:

    • Bieruń, ul. Granitowa 16,
    • Chorzów, ul. Stefana Batorego 1,
    • Chorzów, ul. Rynek 4,
    • Czechowice - Dziedzice, ul. Kolejowa 8,
    • Katowice, ul. Mikołowska 21,
    • Katowice, ul. Warszawska 17
    • Katowice - Szopienice, ul. Obrońców Westerplatte 5,
    • Katowice - Ligota, ul. Panewnicka 21,
    • Łaziska - Górne, Plac Ratuszowy 6,
    • Mikołów, ul Świętego Wojciecha 26,
    • Mysłowice, ul. Grunwaldzka 12,
    • Lędziny, ul. Hołdunowska 1,
    • Pszczyna, ul. Chrobrego 8,
    • Sosnowiec, ul. 3- go Maja 19,
    • Sosnowiec, ul. Blachnickiego 3,
    • Sosnowiec, ul. Orla 11,
    • Ruda Śląska, ul. Niedurnego 38,
    • Ruda Śląska, ul. 1-go maja 35,
    • Bytom, ul. Piłsudskiego 61,
    • Bytom, ul. Jagiellońska 1.

   • kluby fitness zlokalizowane na terenie miasta Tychy:

    • Active Point, ul . Jana Pawła II 14,
    • Revital Fitness, ul. Borowa 134,
    • Klub Zdrowie, ul. Edukacji 9.

   Zbiórka odbyła się w następujących formach:

   - sprzedaż cegiełek wartościowych

   - sprzedaż przedmiotów – kubki z logiem fundacji

    

   W wyniku sprzedaży cegiełek wartościowych pozyskano kwotę 3 744,00 zł

   W wyniku sprzedaży przedmiotów (kubków z logiem fundacji) pozyskano kwotę 68,00 zł

   Łącznie przychód z przeprowadzonej zbiórki publicznej wyniósł 3 812,00 zł

 

  1. Poniesiono następujące koszty związane z organizacją zbiórki:


   a) Opłata skarbowa za uzyskanie pozwolenia na sprzedaż cegiełek i przedmiotów w kwocie 82,00 zł
   b) Zakup wody niegazowanej dla uczestników maratonu na kwocie 377,58 zł
   c) Wydruk biletów na kwotę 83,64 zł
   d) Zakup środków czystości do wysprzątania hali sportowej po maratonie na kwotę 316,48 zł
   e) Ramki na podziękowania dla współorganizatorów maratonu na kwotę 35,92 zł
   f) Opakowania ozdobne na upominki dla instruktorów maratonu na kwotę 11,88 zł
   g) Obsługa medyczna maratonu na kwotę 350,00 zł
   h) Wynajem podestów scenicznych na kwotę 676,50 zł

   Łącznie koszty zorganizowania zbiórki wyniosły 1 934,00 zł. Koszty zostały pokryte ze środków własnych fundacji „Bliżej Szczęścia”.

 

  1. Rozliczenie cegiełek wartościowych

 

L.P.

MIEJSCE SPRZEDAŻY CEGIEŁEK

NUMERY  CEGIEŁEK

ILOŚĆ  CEGIEŁEK

NUMERY SPRZEDANYCH CEGIEŁEK

ILOŚĆ SPRZEDANYCH CEGIEŁEK

KWOTA W ZŁ

1.

Pszczyna, Chrobrego 8

421 - 430

10

421

1

18,00 zł

2.

Katowice,  Mikołowska 21

261 - 270

10

261,262

2

36,00 zł

3.

Katowice, Warszawska 17

271 - 280

10

brak

0

0,00 zł

4.

Katowice - Ligota

Panewnicka 21

281 - 290

10

281, 282, 286,287, 288, 289, 290

7

126,00 zł

5.

Katowice – Szopienice

Obrońców Westerplatte 5

291 - 300

10

brak

0

0,00 zł

6.

Chorzów, Rynek 4

391 - 400

10

brak

0

0,00 zł

7.

Chorzów, Stefana Batorego 1

381 - 390

10

381, 382, 383, 384

4

72,00 zł

8.

Ruda Śląska, Niedurnego 38

361 - 370

10

361

1

18,00 zł

9.

Ruda Śląska, 1 – go Maja  35

371 - 380

10

brak

0

0,00 zł

10.

Mysłowice, Grunwaldzka 12

351 - 360

10

brak

0

0,00 zł

11.

Sosnowiec, Orla 11

341 - 350

10

brak

0

0,00 zł

12

Sosnowiec, Blachnickiego 3

331 - 340

10

brak

0

0,00 zł

13.

Sosnowiec, 3 – go Maja 19

321 - 330

10

brak

0

0,00 zł

14.

Mikołów, Świętego Wojciecha 26

311 - 320

10

brak

0

0,00 zł

15.

Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 6

241 - 250

10

242

1

18,00 zł

16.

Bieruń, Granitowa 16

231 - 240

10

231,232,233,234

4

72,00 zł

17.

Lędziny, Hołdunowska 1

251 - 260

10

254, 257

2

36,00 zł

18.

Tychy, Niepodległości 188

221 - 230

10

brak

0

0,00 zł

19.

Tychy, Dmowskiego 7A

211 - 220

10

217, 218, 219, 220

4

72,00 zł

20.

Tychy, Budowlanych 38

201 - 210

10

brak

0

0,00 zł

21.

Bytom, Piłsudskiego 61

401- 410

10

brak

0

0,00 zł

22.

Bytom, Jagiellońska

411 – 420

10

brak

0

0,00 zł

23.

Czechowice – Dziedzice, Kolejowa 8

301 - 310

10

brak

0

0,00 zł

24.

Klub Zdrowie, Edukacji 9

31 – 40, 181 - 200

30

31, 32, 33, 34, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200

23

414,00 zł

25.

Tychy, Fabryczna 12

431, 432, 54 - 80

21

54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 431, 432

21

378,00 zł

26.

Tychy, Klub Revital Fitness, Borowa 126

151 - 180

30

151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180

21

378,00 zł

27.

Tychy, Klub Active Point

121 - 150

30

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150

25

450,00 zł

28.

Tychy, Piłsudskiego 20

Pozostałe numery cegiełek

334

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 65, 72, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 129, 130, 132, 133, 143, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 291, 292, 293, 294, 295

92

1 656,00 zł

Łącznie

208

3744,00 zł

 

Łącznie sprzedano 208 cegiełek, pozostało 242 sztuk niesprzedanych cegiełek.

 

  1. Rozliczenie sprzedaży przedmiotów (kubki z logiem fundacji)


   Sprzedano cztery sztuki kubków na kwotę 68,00 zł. W dwóch przypadkach kubek został zakupiony z woli darczyńcy za cenę przewyższającej kwotę 15,00 zł (18,00 i 20,00 zł).


   Środki ze sprzedaży cegiełek wartościowych oraz przedmiotów, zgodnie z wnioskiem z dnia 24 września 2013 roku miały zostać przekazane na zakup koflatora, sprzętu rehabilitacyjnego dla osób chorujących na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. W związku z zaoferowaniem Fundacji kunkurencyjnej ceny koflatora, zakupiono urządzenie ze środków własnych w dniu 22 października 2013 roku.


   Środki ze sprzedaży cegiełek wartościowych oraz przedmiotów zostaną wpłacone na konto fundacji do dnia 27 listopada 2013 roku.


   Mając na uwadze powyższe całość sumy uzyskanej podczas zbiórki publicznej tj. kwota 3 812,00 złotych zostanie przekazana na:

   • zapewnienie podstawowych środków do życia osobom ubogim,
   • pomoc w edukacji dzieciom z rodzin ubogich,
   • wsparcie dzieci w domach dziecka znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych czy zimowych,
   • pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
   • pomoc w zakupie lekarstw, sprzętu medycznego, pozyskanie środków finansowych na zabiegi medyczne osobom chorym

 

 1. Ogłoszenie o wynikach zbiórki zostało opublikowane na stronie internetowej Fundacji "Bliżej Szczęścia" www.blizejszczescia.pl