Szukasz pomocy, wsparcia... a może ktoś kogo znasz ma trudną sytuację życiową?
Wypełnij jeden z trzech formularzy zgłoszeniowych do naszej Fundacji.

Jak to zrobić?

Fundacja "Bliżej Szczęścia" z dniem 24 kwietnia 2014 roku wdrożyła w życie nowe formularze zgłoszeniowe do Fundacji. Aby ułatwić weryfikację wniosków, zostały one podzielone na trzy kategorie:

 

a) Formularz zgłoszeniowy dla Instytucji - wniosek jest przeznaczony dla Instytucji takich jak:

- Domy Dziecka

- Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

- Stowarzyszenia

- Towarzystwa

- Świetlice Środowiskowe itd.

 

Wniosek wypełnia osoba pełniąca funkcję głównego przełożonego w Instytucji.

 

b) Formularz zgłoszeniowy dla rodzica/ opiekuna/ kuratora - wniosek jest przeznaczony dla rodzica, opiekuna lub kuratora, który chce zgłosić do Fundacji jako "Wnioskodawca" osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną.

 

c) Formularz zgłoszeniowy dla osoby potrzebującej pomocy, zdolnej do czynności prawnych - wniosek wypełnia jako "Wnioskodawca" osoba, która jest pełnoletnia oraz nie jest ubezwłasnowolniona.

 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić według powyższych procedur i wysłać na adres:

Fundacja "Bliżej Szczęścia", ul. Fabryczna 12, 43 - 100 Tychy.

 

Formularz zgłoszeniowy dla instytucji/stowarzyszenia
Formularz zgłoszeniowy

dla instytucji/stowarzyszenia

Formularz zgłoszeniowy dla osoby potrzebującej pomocy, zdolnej do czynności prawnych
Formularz zgłoszeniowy

dla osoby potrzebującej pomocy, zdolnej do czynności prawnych

Formularz zgłoszeniowy dla rodzica/opiekuna/kuratora
Formularz zgłoszeniowy

dla rodzica/opiekuna/kuratora

 

Problem z wydrukowaniem formularza zgłoszeniowego?
Należy wysłać taką informację mailowo do przedstawiciela fundacji na adres [email protected]. Mail powinien zawierać informację w jakiej formie ma zostać wysłany formularz: pocztą lub mailowo na adres nadawcy.


Komu pomogliśmy?

Zobacz nasze działania

 

Jakie są cele fundacji? Dlaczego powstała?

Zobaczcie sami!