Kim jesteśmy?

Fundacja Bliżej Szczęścia powstała w 2012 roku z chęci wspierania osób, które ze względu na stan zdrowia bądź trudną sytuację potrzebowały pomocy. Nasza Fundacja stawia sobie za cel poprawę jakości życia osób przewlekle chorych na choroby neurologiczne, likwidowanie barier w ich codziennym życiu, stwarzanie im szansy na lepsze jutro.

Przez pięć lat rozwinęliśmy wiele projektów, niektóre z nich są realizowane do chwili obecnej.

Fundacja Bliżej Szczęścia przybliża swoich podopiecznych do szczęścia i wspiera ich w walce o marzenia.

 

Fundacja Bliżej Szczęścia w liczbach:

  • Spełniliśmy marzenia 1000 dzieci z 41 ośrodków opiekuńczo – wychowawczych. Przeznaczyliśmy na ten cel 195 960 złotych.
  • Wsparliśmy 68 beneficjentów naszego projektu NeuroMocni, pochodzących z 51 miejscowości położonych na terenie całej Polski, za kwotę 272 966 złotych.
  • W ramach projektu Pomaganie przez okręcanie zebraliśmy ponad 100 ton nakrętek. Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na potrzeby beneficjentów Fundacji.
  • Współpracujemy z 700 partnerami naszych akcji na terenie całej Polski.
  • W organizowanych przez nas maratonach zumby udział wzięło 810 uczestników, którzy wytańczyli dla podopiecznych Fundacji 18 982 złote.

Zapraszamy do Kontaktu