Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją, która za główny cel swojej działalności postawiła sobie pomoc osobom potrzebującym, zwłaszcza dzieciom. Chcemy przyczyniać się do szczęścia osób potrzebujących i razem z nimi walczyć o marzenia. Naszym założeniem jest m. in. zakup specjalistycznego sprzętu, leków, dofinansowanie operacji, pomoc domom dziecka oraz innym instytucjom, potrzebującym wsparcia w różnych dziedzinach życia codziennego.