Być bliżej szczęścia

Fundacja Bliżej Szczęścia została założona w grudniu 2012 roku, a jej Prezesem została Anna Gorzawska. Swoją oficjalną działalność rozpoczęła 2013 roku. Nazwa fundacji nie jest przypadkowa i ma ścisły związek z misją i celami jakie stawia sobie organizacja. Jej przedstawiciele pragną, aby niesiona osobom potrzebującym pomoc przybliżyła ich do szczęścia i sprawiła, że na ich twarzach choć na moment zagości uśmiech. Tak, jak stało się w przypadku Moniki – pierwszej podopiecznej fundacji, u której przeprowadzono kompleksowy remont mieszkania…

Cel jest jak szczyt

Fundacja jest zorientowana w głównej mierze na udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, ich rodzinom i opiekunom. Wspiera przede wszystkim tych, którzy cierpią na nieuleczalne i przewlekłe schorzenia. Pomaga również instytucjom opiekuńczym i stowarzyszeniom w zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego lub niezbędnych leków. Nie tylko na wsparcie finansowe, ale też dobre słowo i pomoc wolontariuszy mogą liczyć wszyscy Ci, którzy zostają otoczeni opieką fundacji.

Sprawdź szczegóły. Znajdziesz je w statucie.

Systematyczne działanie

Fundacja „Bliżej Szczęścia” prowadzi szereg cyklicznych akcji charytatywnych, które cieszą się coraz większą popularnością. Do najważniejszych należą:

„Pomaganie przez odkręcanie” – to sztandarowe przedsięwzięcie fundacji. Polega na zbiórce plastikowych nakrętek; dochód z ich sprzedaży jest przeznaczany na pomoc podopiecznym. W akcję ochoczo włączają się kolejne instytucje i placówki oświatowe.

Akcja Pupil – polega na zbiórce karmy i akcesoriów dla zwierząt, przydatnych dla schronisk.

Zbiórki żywności i odzieży – ich celem jest zebranie najpotrzebniejszych artykułów żywnościowych oraz odzieżowych i przekazanie ich osobom potrzebującym.