"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA RODZICA jest przeznaczony dla rodzica, opiekuna lub kuratora, który chce zgłosić do fundacji jako "Wnioskodawca" osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną.

JAK WYDRUKOWAĆ FORMULARZ?

Kliknij na poniższą ikonę przedstawiającą formularz. W osobnym okienku otworzy się wniosek. Wydrukuj go i wypełniony wyślij na adres: Fundacja "Bliżej Szczęścia", ul. Fabryczna 12, 43 - 100 Tychy.

 

INFORMACJA

W związku z Państwa zapytaniami o możliwość składania do naszej Fundacji nowych wniosków o udzielenie wsparcia, pragniemy poinformować, że został wyczerpany limit środków na pomoc podopiecznym w 2017 roku. W związku z powyższym, Fundacja Bliżej Szczęścia wstrzymuję przyjmowanie wniosków.  
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej fundacji - blizejszczescia.pl – na której pod koniec roku zostanie zamieszczona informacja odnośnie naboru na rok 2018.

formularz-rodzic-opiekun-kurator

kliknij w obrazek, aby p​obrać formularz

 

PROBLEM Z WYDRUKOWANIEM FORMULARZA?

Należy wysłać maila do przedstawiciela fundacji na adres [email protected] W treści maila powinna znaleźć się  informacja, w jakiej formie ma zostać wysłany formularz (pocztą lub mailowo) oraz adres nadawcy.