"Na szczęście zasługuje każdy, kto wyciągnie po nie rękę"

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO INSTYTUCJI. Wniosek wypełnia jako "Wnioskodawca" przełożony lub pracownik instytucji takich jak:

- domy Dziecka

- placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

- stowarzyszenia

- towarzystwa

- świetlice środowiskowe itd.

 

JAK WYDRUKOWAĆ FORMULARZ?

Kliknij na poniższą ikonę przedstawiającą formularz. W osobnym okienku otworzy się wniosek. Wydrukuj go i wypełniony wyślij na adres: Fundacja "Bliżej Szczęścia", ul. Fabryczna 12, 43 - 100 Tychy.

 

INFORMACJA

W związku z Państwa zapytaniami o możliwość składania do naszej Fundacji nowych wniosków o udzielenie wsparcia, pragniemy poinformować, że został wyczerpany limit środków na pomoc podopiecznym w 2017 roku. W związku z powyższym, Fundacja Bliżej Szczęścia wstrzymuję przyjmowanie wniosków.  
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej fundacji - blizejszczescia.pl – na której pod koniec roku zostanie zamieszczona informacja odnośnie naboru na rok 2018.

 

formularz-rodzic-opiekun-kurator

kliknij w obrazek, aby p​obrać formularz

 

PROBLEM Z WYDRUKOWANIEM FORMULARZA?
Należy wysłać maila do przedstawiciela fundacji na adres [email protected] W treści maila powinna znaleźć się  informacja, w jakiej formie ma zostać wysłany formularz (pocztą lub mailowo) oraz adres nadawcy.